Stiftelsen

Med anledning av Johnny Martinssons 75-årsdag den 1 augusti 2009 har – med hjälp av ideellt arbete, frivilliga bidrag och stöd från olika tillskyndare i Blekinge – producerats en konstbok illustrerande en stor del av Johnnys konstnärliga produktion genom åren.

I samband med detta har Johnny Martinssons Stiftelse bildats till stöd för unga kulturarbetare i Blekinge.

Stiftelsens ändamål är att årligen dela ut ett utbildningsstipendium, detta finansieras främst genom intäkter av boken samt gåvor och bidrag.

Styrelsemedlemmar

Magnus Mattsson ordförande
Britt Gars Petersson
Frida Dahlberg
Stephan Gustavsson
Peter Enckell
Johnny Martinsson

Vill du ansöka om Johnny Martinsson Stipendium?

Villkor för ansökan om Stipendium

  • Stipendiat måste vara född, bosatt eller verksam i Blekinge, inom konst, musik, teater, dans, litteratur eller annan kultur.
  • Åldersgräns är 18-30 år.
  • Prissumma och antalet stipendier kommer att anpassas efter ansökningsunderlaget.
  • Sista ansökningsdatum är 30 september.
  • Besked om du fått stipendium lämnas senast under november månad.

Ladda ner ansökningsblankett >>