Om Johnny Martinsson

Skulptören Johnny Martinssons konstnärliga uttryck har starkt präglats av uppväxten på Tärnö och livet vid havet.

Klarsynt och medvetet utforskar han kraftfälten i skeppens linjer, vattnets rörelse, spantformerna och segeldukarnas ytor och skapar utifrån detta tydliga och mångtydiga skulpturer.

Hans verk fångar samtidigt in livets sammanhållande och frigörande krafter. I människans ansikte och i kroppens landskap spårar vi själva minnet och glömskan, närvaron och frånvaron, smärtan och glädjen, levandet och döendet.